galenbiolabor.hu Takarmányvizsgálat – galenbiolabor.hu

Takarmányvizsgálat

A Galen Bio Kft. Vizsgálólaboratóriuma egy független szolgáltató, amely szervezett és magas színvonalú mikrobiológiai laboratórium. A Vizsgálólaboratórium elemző munkája elősegíti az takarmánybiztonsági kockázatok előfordulási valószínűségének csökkentését ezáltal az állományok magas szintű védelmét. A takarmányozására használt alapanyagok és keverékek rendszeresen elvégzett mikrobiológiai vizsgálatával, csökkenthető/megelőzhető azon veszély, amelyet az azokban jelen lévő patogén mikroorganizmusok által okozott betegségek és kórképek kialakulása jelent. A laboratórium minőségpolitikájának középpontjában a vevők részére nyújtott magas színvonalú, objektív vizsgálati tevékenység elvégzése áll. Vizsgálólaboratóriumunknak megvan a képessége, a szakmai felkészültsége és a vezetői elkötelezettsége, hogy megfeleljen az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményeinek, és ezek alapján végezze el a vevők által megrendelt mintavételt, a vizsgálatokat és közölje azok eredményeit. Ezt alátámasztandó Vizsgálólaboratóriumunk akkreditált státusszal rendelkezik (nyilvántartási szám: NAH-1-1695/2016).

Takarmány-mikrobiológiai vizsgálati irányaink az alábbiak:

Vizsgált mikroorganizmusok
Alkalmazott szabvány
MSZ EN ISO 4833-1:2014
MSZ ISO 7954:1999 (visszavont szabvány)
MSZ ISO 21528-2:2007
ISO 16649-2:2001
ISO 4832:2006
MSZ ISO 15213:2006
MSZ EN ISO 7937:2005
MSZ EN ISO 6579:2006,
AFNOR BRD 07/06-07/04 808463-Rev C
www. afnor-validation.com
MSZ EN ISO 11290-1:1996/A1:2005
MSZ EN ISO 11290-2:2012
MSZ EN ISO 7932:2005
MSZ ISO 15214:2005
MSZ EN ISO 6888-1:2008
§35 LMBG 06.00-32:1992
MSZ-08-1857-84

Menu