galenbiolabor.hu Megrendelés – galenbiolabor.hu

Megrendelés

Megrendelés folyamata

A Vevői megkeresést (telefon, levél, személyes) követően a Galen Bio Kft a vevő igényei alapján Árajánlatot ad a kért szolgáltatásokra.

Az árajánlat elfogadását követő mintavételezés történhet akkreditált módszerrel, melyet a labor megfelelő eszközrendszerrel és személyzettel végez.

Nem akkreditált mintavételre, illetve laboratóriumba szállítva személyes minta leadásra és átvételre is van lehetőség.

A Vevőnek minden esetben megrendelő lapot szükséges kitöltenie. A Vizsgálólaboratórium mintát csak a mintához mellékelt megrendelő megléte esetén vesz át.

A Vevő használhatja a Galen Bio Kft által használt Megrendelő lap formátumát, (melyek innen letölthetők):

>> Élelmiszer vizsgálatok

>> Vízvizsgálatok

>> Élelmiszer-kémiai vizsgálatok

A Vevő használhatja a saját megrendelő nyomtatványát, azonban a megrendelőnek minden esetben tartalmaznia kell az alább felsoroltakat:

  • a megbízott (eladó) és a megbízó (vevő) adatait (név, cím, számlázási cím, adószám, kapcsolattartó neve és elérhetőségei /e-mail, telefon/);
  • a vevő rendelési/hivatkozási számát (amennyiben releváns);
  • a megrendelés dátumát,
  • a minta beküldésének dátumát,
  • a minta beszállításának módját,
  • mintavétel dátumát, módját (amennyiben releváns);
  • a minta megnevezését;
  • a kért vizsgálati irányokat.

A Galen Bio Kft. helyszíni mintavétel esetén, munkanapokon 8:00-14:00-ig áll a vevők rendelkezésére, ha ettől eltérő időpontban szükséges a mintavétel annak időpontját a Laborvezetővel egyeztetni szükséges.

Laboratóriumunkban a mintaátvétel munkanapokon 8:00-16:00-ig történik. A 14:00 után érkezett minták feldolgozása az átvételt követő munkanapon történik. A 14:00 után érkezett és aznapi feldolgozásra kért minták esetében 20%-kal magasabb vizsgálati díjjal tudjuk megrendelésének teljesítését vállalni.

A Laboratóriumba érkezett mintákat az arra felhatalmazott személy veheti át, aki ellenőrzi a minta állapotát, valamint a szükséges adatok és dokumentumok meglétét.

A megrendelésekkel kapcsolatos modósításokról a Laborvezetővel kell egyeztetni.

Tisztázatlan és/vagy hiányos megrendelések esetén a Laborvezető megvizsgálja a megrendelést, amennyiben szükséges felveszi a kapcsolatot a Vevővel a felmerült kérdések tisztázása érdekében.

A Vevő által megrendelt vizsgálatokról kérésre a Galen Bio Kft. visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a mintánkénti vizsgálati paramétereket és árakat.

A Vevő a megrendelések leadásakor tájékoztatást kap a vizsgálat(ok) befejezésének és a jegyzőkönyv(ek) kiadásának várható időpontjáról. Részeredmények közlésére kivételes esetekben a laborvezető jogosult.

Hosszútávú együttműködéshez, illetve rendszeres vizsgálatokhoz kapcsolódó kedvezmények tekintetében a vizsgálati irányok, mintaszámok és vizsgálati időpontok megadásával kérje írásos ajánlatunkat, vagy kezdeményezzen a Laborvezetővel történő személyes egyeztetést.

 


Menu