galenbiolabor.hu Akkreditáció – galenbiolabor.hu

Akkreditáció

A Galen Bio Kft. Vizsgálólaboratórium akkreditált státusszal rendelkező (nyilvántartási szám: NAH-1-1695/2016) független szolgáltató, szervezett és magas színvonalú mikrobiológiai laboratórium. A Vizsgálólaboratórium elemző munkája elősegíti az élelmiszerbiztonsági kockázatok előfordulási valószínűségének csökkentését. A laboratórium minőségpolitikájának középpontjában a vevők részére nyújtott magas színvonalú, objektív vizsgálati tevékenység elvégzése áll. A Vizsgálólaboratórium vezetősége elkötelezett a folyamatos fejlesztés iránt.

A szakmai követelmények maradéktalan teljesítése érdekében a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásáról gondoskodunk, amely magába foglalja a

 • a minőségirányítási rendszer működését lehetővé tevő személyi, tárgyi és környezeti feltételeket;
 • a szervezett és az egyéni továbbképzést, a jártasság folyamatos ellenőrzését;
 • a vizsgáló és támogató személyzet minőségügy iránti elkötelezettségének fenntartását, erősítését és fejlesztését;
 • a tevékenységre vonatkozó nemzetközi és hazai szabványok, ajánlások és egyéb módszertani útmutatók gyűjtését, rendszerezését
 • az előírásoknak megfelelő vizsgálati környezet fenntartását;
 • a munkavégzéshez szükséges műszerek, eszközök és berendezések fejlesztését, azok karbantartását, hitelesítését és kalibrálását.

A Galen Bio Kft. Vizsgálólaboratóriuma

 • pártatlan és független a vevőktől;
 • biztosított a dokumentáció zártsága és a biztosított a vevők bizalmas ügykezelése;
 • személyzete az akkreditált vizsgálatok elvégzéséhez megfelelő végzettséggel és jártassággal rendelkezik;
 • a vevők számára optimális és szakmailag megalapozott vizsgálatokat kínál, a vevők elégedettségét rövid vizsgálati időkkel és a lehető legkorábbi eredményközléssel éri el;
 • munkatársai az általuk végzett vizsgálatokra vonatkozó előírásokat ismerik és követik, ismerik a Minőségirányítási Kézikönyv tartalmát és a benne ismertetett irányítási rendszert.
 • az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány és a Nemzeti Akkreditáló Testület előírásait kielégítő irányítási rendszert működtet.

A Vizsgálólaboratórium egy jó hatékonysággal működő minőségirányítási rendszert hozott létre, amely hozzájárul a vevők megelégedettségéhez.

Részletező Okirat_4.1 Részletező Okirat_4.2 Részletező Okirat_4.3 Részletező Okirat_4.4


Menu